biznes
Finanse

JAK ODZYSKAĆ CZĘŚĆ PIENIĘDZY, KTÓRĄ WKŁADAMY W BIZNES?

Aby firma dobrze się rozwijała potrzebujemy wkładu finansowego. Często pozyskiwane środki przeznaczamy nie tylko na inwestycję, ale także na zabezpieczenie biznesu.

Koszty uzyskania przychodu – czego do nich nie zaliczamy?

Jeśli chcemy zmniejszyć podstawę opodatkowania (tylko przy rozliczeniach na zasadach ogólnych lub podatku liniowym) musimy pamiętać, że nie wszystko możemy uwzględnić.

Wykluczyć należy: koszty reprezentacyjne, odsetki wynikające z opóźnień w spłatach, spłaty pożyczek.

Zaliczka się nie liczy

Przepisy prawne nie do końca to regulują. Jednak przedpłata nie stanowi o dokonanym zakupie produktu czy usługi. Podsumowując, jeśli nie dokonamy pełnej transakcji, nie możemy jej uwzględnić.

Jakie kryteria trzeba spełniać, aby móc zaoszczędzić?

Do zmniejszenia podstawy opodatkowania w kontekście pracowników możemy przyjąć kilka zasad:

  • koszty musi ponieść osoba rozliczająca się z Urzędem Skarbowym,
  • nie możemy otrzymać za niego zwrotu pieniędzy,
  • wydatek jest powiązany z naszą firmą, prowadzi do zwiększenia przychodu i ma prawidłową dokumentacje.

Warto pamiętać też o art. 23 ust. 1 ustawy, która zastrzega sobie wyjątki (akapit drugi).

Jak to obliczyć?

Aby zmniejszyć koszt uzyskania przychodu potrzebujemy między innymi: faktur, rachunków, nazw i adresów firm uczestniczących w transakcjach, dokładnych dat naszych działań, wartości i ilości transakcji lub zakupionych produktów, podpisy osób upoważnionych.

Czy możemy rozliczyć się sami czy poprzez firmę?

Jeśli przedsiębiorca spełnia wymogi podane wyżej nic nie stoi mu na przeszkodzie aby zrobić to własnymi siłami.

Aby ułatwić to zadanie podajmy kilka przykładów:

  • rachunki za część budynku w której prowadzimy działalność (gaz, woda, energia elektryczna),
  • sprzęty w lokalu (wyposażenie biura itp.),
  • opłaty za parkowanie (jeśli tylko zatrzymaliśmy bilet),
  • samochód oraz paliwo (poniżej 150 000 tysięcy),
  • utrzymanie strony internetowej,
  • koszty współpracy z firmą pełniącą usługi księgowe,
  • telefon.

Na co może liczyć pracownik?

Osoby zatrudnione na umowę o pracę także mogą skorzystać. Kiedy pracownik ma wyższe wydatki rzeczywiste ponoszone (np. na dojazd do miejsca wykonywanego zawodu) musi przedstawić na to dowody. W zupełności wystarczą imienne bilety okresowe). W niektórych sytuacjach osoba zatrudniona nie może starać się o zmniejszenie kosztów. Wyjątek taki  to:zasiłek chorobowy,bezpłatny urlop,urlop macierzyński.

20 czy też 50%?

20% uzyskamy z działalności, którą prowadzimy sami np.:umowy o dzieło, działalność artystyczna, literacka czy naukowa.

50% to prawa autorskie i prawa pokrewne.