umowa-kupna-sprzedazy
Finanse

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY – JAK JĄ SPISAĆ?

Jeśli planujesz sprzedać jakiś przedmiot (najczęściej jest to samochód, ale niekoniecznie – nasz artykuł ma charakter uniwersalny), zapewne zastanawiasz się, jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi nieprawidłowymi działaniami drugiej ze stron tej transakcji. W sieci można znaleźć całą gamę umów, które z pozoru wydają się być prawidłowe. Gdy autor udostępnia je innym do użytku – oznacza to, że możesz swobodnie skopiować plik i go wydrukować. Jednak jak upewnić się, że umowa kupna sprzedaży jest poprawna? Jest to możliwe min. dzięki takim stronom – https://kapitalni.org/pl/artykuly/umowa-kupna-sprzedazy-definicja-i-podstawa-prawna,73,408

Istotne elementy dokumentu

Zasadniczo, ustawodawca nie określił, w jakiej formie ma być zawarta umowa. Jak podkreślają praktycy, może ona mieć nawet charakter ustny, jednak w takiej sytuacji udowodnienie dokładnego brzmienia wszelkich ustaleń jest bardzo trudne i zazwyczaj opiera się na „słowie przeciwko słowu”. 

Bardzo ważnym jest, by zawrzeć w umowie niezbędne dla jej ważności elementy – bowiem ich brak może stanowić podstawę do podważenia jej wejścia w życie. Wśród nich wskazać można określenie stron transakcji, jej przedmiot, zapłatę oraz podpisy stron. 

Kim mogą być strony transakcji?

Może to być każdy, kto we własnym imieniu jest władny zawrzeć umowę: osoba fizyczna, prawna, ale również podmiot nieposiadający osobowości prawnej. Warunkiem jest jedynie brak ubezwłasnowolnienia i odpowiedni wiek.

W umowie zazwyczaj określa się strony poprzez podanie danych dokumentu tożsamości – a w przypadku osób prawnych, ich danych firmowych, jak na przykład REGON.

Przedmiot umowy kupna sprzedaży

Przedmiotem tego rodzaju umowy może być właściwie wszystko, co podlega zbyciu. Dokładne określenie przedmiotu ma na celu umożliwienie zidentyfikowania danej rzeczy. Określenie ceny – jest istotne z punktu widzenia podatkowo-prawnego. Należy jednak mieć na względzie, że gdy Urząd Skarbowy zauważy znacząco zaniżoną cenę (na przykład przedmiot o wartości około 10 tysięcyzł  – na umowie kosztuje 500 zł) – zastosuje cenę rynkową. Ma to na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania oraz zaniżania jego podstawy.