urlop-ojcowski-grafika
Dla pracowników

NIEWYKORZYSTANY URLOP OJCOWSKI PRZEPADA. JAK Z NIEGO SKORZYSTAĆ?

Świeżo upieczonemu tacie także przysługuje specjalny urlop, który może zostać wykorzystany po narodzeniu dziecka. Z urlopu nazywanego ojcowskim należy jednak skorzystać w określonym terminie, ponieważ w przeciwnym razie przepada. 

Warunki urlopu

Każdemu ojcu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę – w wymiarze całkowitym lub częściowym – przysługuje urlop ojcowski, o którym szerzej piszą Kapitalni. Jest to urlop niezależny od urlopu mamy dziecka, a także urlopu „tacierzyńskiego” oraz rodzicielskiego. 

W celu skorzystania z wolnego należy złożyć wniosek u pracodawcy. Należy zrobić to przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem. Czas urlopu jest 100% płatny.

Wymiar urlopu

Świeżo upieczonemu tacie przysługuje 14 dni urlopu ojcowskiego. Warto jednak wskazać, że w czas urlopu wlicza się także soboty, niedziele oraz święta. 

Urlop ten może być wzięty w jednej części w wymiarze 14 dni lub w dwóch częściach, po 7 dni każda.

Termin urlopu

Mężczyźni chcący skorzystać z tego urlopu powinni pamiętać o tym, że mają na to 24 miesiące, licząc od momentu narodzenia się dziecka – w przeciwnym przypadku przepada i nie można już go wybrać.

Termin urlopu może pokrywać się z wolnym mamy lub też może być wybrany w innym czasie, dlatego tata ma tutaj dobrowolność w ustaleniu terminu, w którym będzie chciał skorzystać z przysługującego mu uprawnienia.

Dziecko adoptowane

Ustawodawca wziął też pod uwagę taką sytuację, w której rodzice adoptują dziecko. W takim przypadku także można skorzystać z omawianego urlopu.

Ojciec przysposobionego dziecka posiada wtedy 24 miesiące na wykorzystanie przysługującego mu wolnego. Termin ten liczony jest od momentu uprawomocnienia się postanowienia o adopcji, ale można skorzystać z niego do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, natomiast wtedy, gdy u dziecka ma miejsce odroczenie obowiązku szkolnego – do ukończenia przez nie 10. roku życia.