urlop-wychowawczy
Dla pracowników

Jak działa urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy to przerwa w pracy, którą zgodnie z prawem pracy pracownik może wykorzystać po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, aby zaopiekować się dzieckiem – https://kapitalni.org/pl/artykuly/urlop-wychowawczy-ile-trwa-i-jak-zlozyc-wniosek-o-jego-przedluzenie,73,506

Podanie o urlop może złożyć pracownik, który:

  • jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, które nie ukończyło 6 roku życia,
  • ma za sobą minimalny okres zatrudnienia, który wynosi 6 miesięcy (u jednego lub kilku pracodawców),
  • jest zatrudniony na umowę o pracę.

Z urlopu nie mogą więc skorzystać osoby prowadzące własną firmę lub zatrudnione na umowę zlecenie lub o dzieło.

Zasady urlopu

Urlop, którego maksymalna długość wynosi 36 miesięcy (35 miesięcy przysługuje jednemu z rodziców, 1 miesiąc – drugiemu), można wykorzystać wyłącznie na osobistą opiekę nad dzieckiem i tylko do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat życia. Ponieważ urlop nie jest obowiązkowy, pracownik sam może zadecydować w kiedy i w jakim wymiarze chce go wykorzystać. Może skorzystać z niego jednorazowo lub podzielić na maksymalnie 5 części w okresach, kiedy nie będzie mógł zapewnić dziecku opieki w żłobku czy przedszkolu. Podanie należy złożyć na trzy tygodnie przed planowanym urlopem. Po stronie pracownika leży również decyzja, czy chce przerwać urlop i wrócić do pracy. Przez cały czas jest on chroniony prawem, a więc pracodawca nie może go zwolnić w czasie trwania urlopu ani odmówić przyjęcia do pracy po jego zakończeniu.

Kwestie finansowe

Urlop wychowawczy jest bezpłatny, jednak rodzice lub opiekunowie mogą w tym czasie podjąć pracę zarobkową nie tylko u pracodawcy, z którym mają podpisaną umowę o pracę, ale również w innej firmie. Podjęte zobowiązania nie mogą jednak przeszkodzić w sprawowaniu opieki osobistej nad dzieckiem, czyli praca musi być wykonywana albo w domu albo jedynie od czasu do czasu poza nim. Mama, która w czasie urlopu wychowawczego ponownie zajdzie w ciążę i urodzi kolejne dziecko, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Dodatkowe świadczenia

Podczas urlopu wychowawczego pracodawca w dalszym ciągu rozlicza składki emerytalne i rentowe pracownika, jednak świadczenia te są już finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli z budżetu państwa. W niewielu przypadkach, jak prawo do renty lub emerytury, składki te nie są pobierane. Pracownikowi na urlopie wychowawczym nie przysługuje jednak zasiłek chorobowy.