grafika-umowy-zlecenia
Dla pracowników

KIEDY WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA UMOWĘ ZLECENIE?

Umowa zlecenie: https://kapitalni.org/pl/artykuly/umowa-zlecenie-charakterystyka-oraz-wady-i-zalety,73,455 stanowi powszechną alternatywę umowy o pracę. Należy podkreślić, że jest ona opłacalna przede wszystkim dla pracodawców z uwagi na niższy koszt zatrudnienia, co przekłada się na korzyści finansowe. Co ważne, podobnie jak w przypadku umowy o dzieło, jest to umowa cywilnoprawna. Oznacza to, że nie podlega ona kodeksowi pracy.

Brak dodatkowych kosztów

Umowa zlecenie jest opcją często wybieraną przez pracodawców, którzy chcą uniknąć dodatkowych kosztów. Różnicę widać już na samym początku podejmowania współpracy w tej formie – pracodawca nie musi finansować badań lekarskich. Zlecający nie posiada również tak dużej ilości obowiązków, jak w przypadku umowy o pracę. Nie musi ewidencjonować czasu pracy, ani prowadzić dokumentacji pracowniczej. Z punktu widzenia zleceniodawcy jest to bardzo wygodne rozwiązanie.

Nie każdy wie, że praca na zleceniu odbiera wykonującemu pracę znaczną część udogodnień. Przede wszystkim nie posiada on gwarantowanego prawa do urlopu. Ponadto nie obowiązuje tutaj tradycyjny okres wypowiedzenia, a więc współpraca może zostać zerwana w niemalże w każdym momencie. Większości zleceniobiorców taka sytuacja może odbierać poczucie bezpieczeństwa oraz stabilności zawodowej.

Ochrona zleceniodawców

Umowa zerwana przed wykonaniem zlecenia daje przedsiębiorcy możliwość odzyskania części poniesionych kosztów. Może on starać się o zwrot gotówki np. za materiały zakupione do realizacji danego zadania. Warto zaznaczyć, że pieniądze musi zwrócić zleceniobiorca, który nie wywiązał się z określonych działań.

Osoby prowadzące własny biznes zwykle dążą do minimalizowania ponoszonych kosztów. Właśnie dlatego omawiana forma współpracy  już od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dodatkowym atutem jest brak konieczności ciągłego monitorowania pracy zleceniobiorcy – oczywiście nie dotyczy to wszystkich przypadków.

Wysoka elastyczność 

Wiele osób współpracującychna podstawie umowy zlecenia jest zadowolonych z posiadanej dzięki temu elastyczności oraz swobody. Faktem jest, że taka forma współpracy najlepiej sprawdza się w przypadku tych, którzy poszukują jedynie dodatkowego zajęcia. Bardzo często jest wybierana przez studentów, a także osoby, które są zatrudnione w formie umowy o pracę w innym miejscu. Należy także wspomnieć o możliwości przekazania zlecenia komuś innemu. Ponadto pracownik nie musi wskazywać przyczyn rozwiązania współpracy.

Pracodawca opłaca składki ZUS za pracownika, dzięki czemu taka osoba może bezpłatnie korzystać z usług publicznej służby zdrowia. Jeśli zleceniobiorca nie jest zatrudniony w innym miejscu na umowę o pracę, to w ramach zlecenia podlega również ubezpieczeniu społecznemu oraz zdrowotnemu. Wszystko zależy od tego, czy posiada on dodatkowy tytuł do ubezpieczenia, czy też nie.