pieniadze-z-odsetek
Kredyty i pożyczki

Ile wynoszą odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki?

Chcesz zdecydować się na pożyczkę? Zanim złożysz swój wniosek, przelicz, czy spłata zobowiązania nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Brak spłaty w terminie może rodzić poważne konsekwencje.

Czym są odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki?

Główną konsekwencją braku spłaty pożyczki w terminie jest naliczenie odsetek za opóźnienie. Stanowią one formę odszkodowania dla wierzyciela – pożyczkodawcy za naruszenie terminu spłaty zobowiązania.

Informacje dotyczące odsetek za opóźnienie w spłacie najczęściej znajdują się w umowie pożyczkowej. W przypadku, gdy umowa nie precyzuje wysokości odsetek, wówczas naliczane są ustawowe odsetki, czyli zgodnie z ustawą z Kodeksu cywilnego regulującą tę kwestię. Wskazuje on na wysokość odsetek, w tym także odsetek maksymalnych.

Kiedy nalicza się odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki?

Odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki mogą być naliczane już pierwszego dnia od momentu powstania opóźnienia. Zatem wystarczy nawet jeden dzień opóźnienia, aby wierzyciel zaczął je podliczać.

Wierzyciel, czyli bank lub pozabankowa firma pożyczkowa, nie muszą informować dłużnika o fakcie naliczania odsetek za niedotrzymanie terminu spłaty.

Ile wynoszą odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki?

Przepisy określają wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie, na przykład pożyczki. Oblicza się je z wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stopy odsetek/ 365

W 2020 roku suma stopy referencyjnej to 1,5%, wobec tego stawka odsetek za opóźnienie wynosi aktualnie 7% w skali roku.

Warto jednak wskazać, że przepisy dopuszczają także zastosowanie odsetek maksymalnych. Znajdują się one na poziomie dwukrotnie wyższym, dlatego też stawka może wynieść wtedy 14%.

Do wyliczenia wysokości odsetek można wykorzystać specjalne kalkulatory dostępne online. Należy wpisać do nich:

– kwotę zobowiązania,

– termin zapłaty,

– termin uiszczenia zapłaty.

Odsetki nie są jedyną konsekwencją opóźnienia spłaty pożyczki

Warto pamiętać o tym, że naliczenie odsetek nie jest jedyną konsekwencją braku spłaty pożyczki. Oprócz nich pożyczkodawca może także naliczyć koszty monitów, wpisać nierzetelnego klienta na listę dłużników, a nawet przekazać sprawę do firmy windykacyjnej, a potem do sądu w celu egzekucji komorniczej.

Przy zaciąganiu pożyczki warto zatem pamiętać o tym, że niedotrzymanie wyznaczonego terminu spłaty będzie skutkowało naliczeniem odsetek za opóźnienie w spłacie, a także może nieść ze sobą szeroką gamę innych konsekwencji dla dłużnika.