vivus.pl

Browse By

Pożyczki dla bezrobotnych

pożyczki dla bezrobotnych

Te dwie grupy klientów są szczególnie mocno narażone na odmowę ze strony instytucji bankowych. Brak dochodów, z których można by potem spłacać raty właściwie przekreśla szanse na otrzymanie kredytów. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób zadłużonych. Kolejne zobowiązania rolują jedynie spiralę zadłużenia. Zatem, co zrobić, gdy nasza sytuacja finansowa przedstawia się coraz gorzej?

Przede wszystkim, dlaczego warto starać się o pożyczki dla bezrobotnych?

W świetlne polskiego prawa bezrobotnym jest osoba, która nie wykonuje pracy i jest zarejestrowana w urzędzie pracy. Jeśli przysługuje jej do tego prawo, pobiera odpowiedni zasiłek. Jednakże w praktyce osoba bezrobotna może pozyskiwać dochody z innych źródeł. Mogą nim być na przykład zyski z wynajmu, stypendia, alimenty, spadek, nieoczekiwana darowizna czy inne. Przykładów można by mnożyć. Zatem, pożyczka dla bezrobotnych jest produktem skierowana właśnie do osób, które posiadają inne niż praca źródła dochodów.

Ciekawą opcję stanowią pożyczki dla bezrobotnych chcących przeznaczyć środki na firmę czy rozwój innego interesu. W tym przypadku należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim liczy się status danej osoby. Oznacza to, iż musi być bezrobotna, studentem ostatniego roku bądź absolwentem, który szuka pracy aczkolwiek w okresie do 2 lat od dnia uzyskania dyplomu nie udało mu się podjąć aktywności zawodowej. Ponadto, w momencie składania wniosku nie można posiadać zarejestrowanej działalności gospodarczej ani też wykonywać pracy zarobkowej. W przypadku uzyskania chwilówki dla bezrobotnych wnioskujący jest zobowiązany prowadzić swoją działalność gospodarczą przynajmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. Musi także poddać się kontrolom mającym na celu zweryfikowanie czy udzielone środki są wydatkowane prawidłowo. Przedstawione wymagania są najważniejszymi, aczkolwiek nie jedynymi jakie musi spełnić klient chcąc uzyskać potrzebne mu środki.

A czy banki oferują kredyty dla bezrobotnych?

Tu sytuacja nie przedstawia się tak prosto. Przede wszystkim należy się zastanowić nad posiadaną historią kredytową. Dla banków kluczowymi będą informacje płynące z baz BIKu, BIGu czy KRD. Jednakże, mimo negatywnej historii kredytowej szanse na kredyt dla bezrobotnych nie są przekreślone. Niektóre podmiotu patrzą na wpływy na konto bankowe, a nie uwzględniają ich źródła. Jest to zatem dobra informacja dla osób pracujących na umowę cywilno prawną. Wśród najważniejszych banków udzielających kredyty dla bezrobotnych należy wymienić: Raiffeisen Bank Polska S.A., mBank, Deutsche Bank oraz Bank Pocztowy. Różnią się między sobą głównie wysokością przyznawanych środków, a także pewnymi warunkami szczegółowymi. Jednak jeśli planujemy założyć nową firmę, warto przeanalizować ich oferty.

A co w przypadku osób zadłużonych?

Szybka pożyczka dla zadłużonych jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które muszą uregulować posiadane zobowiązania. Firmy pożyczkowe różnią się między sobą głównie wysokością przyznawanych środków. Jednakże i w tym przypadku kwota finansowania może sięgnąć kilku tysięcy złotych. Jednakże, jest to rozwiązanie bardzo ryzykowne, gdyż grozi rolowaniem długów i popadnięciem w niewypłacalność. Dlatego taka pożyczka pozabankowa jest opcja dla osób, które w wyniku nagłych zdarzeń nie mogą spłacić bieżącego zadłużenia.

Słowem podsumowania

Bycie bezrobotnym nie przekreśla szans na uzyskanie kredytu czy pożyczki. W przypadku tradycyjnych banków kryteria (choć złagodzone) będą dalej wysokie i czasem wręcz niemożliwe do spełnienia. Dlatego też osoby takie mogą starać się o chwilówki dla bezrobotnych. Środki bardzo często udzielane są na oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z innych źródeł. Ponadto, taka chwilówka dla bezrobotnych może być szansą na otwarcie własnego biznesu. Warto na koniec podkreślić, iż wszelkie pożyczki dla bezrobotnych i zadłużonych mają na celu chwilową pomoc w okresie złej sytuacji finansowej. Niestety ze względu na swoją dostępność i wysoką przyzna walność mogą być źródłem jeszcze większych problemów finansowych. Zatem, wniosek jest prosty – trzeba się nauczyć pożyczania pieniędzy.