Jak zabezpieczyć majątek przed nieodpowiedzialnym małżonkiem?

Większość z nas zawierając związek małżeński nie myśli o tym, że w którymś momencie wspólnego życia może zdarzyć się taka sytuacja, kiedy będzie konieczne zabezpieczenie wspólnego dorobku przed nieodpowiedzialnym działaniem i decyzjami współmałżonka. Kiedy jeden z partnerów pomnaża dobra, które mają polepszyć byt i podnieść komfort życia rodzinie, drugi trwoni i traci. Jeśli nad taką sytuacją nie możemy zapanować poprzez rozmowy i uzgodnienia na gruncie prywatnym, występuje konieczność sporządzenia aktu, jakim jest odrębność majątkowa małżonków.

Na czym polega podział majątku w trakcie trwania małżeństwa?

W sytuacji, kiedy żadne rozmowy z partnerem nie przynoszą skutku, należy stanąć przed notariuszem i podpisać akt notarialny stwierdzający rozdzielenie wspólnego majątku, który już mamy oraz przyszłych dochodów. W ten sposób z jednego wspólnego stanu posiadania tworzą się dwa odrębne, którymi każdy z małżonków może dysponować według swojego uznania. Aby taki akt uzyskać trzeba przedstawić notariuszowi akt małżeństwa oraz poświadczenie, że każdy z partnerów posiada pełne prawa do wykonywania czynności, czyli żadna ze stron nie jest ubezwłasnowolniona. Podpisując akt notarialny wyrażamy obopólną zgodę na jego przyjęcie. Tak przeprowadzona rozdzielność majątkowa jest nazywana dobrowolną. Istnieje także inna forma tego aktu, jest to rozdzielność przymusowa, a na jej sformalizowanie musi wyrazić zgodę organ sądowy.

Jakie skutki dla małżonków niesie ze sobą rozdział majątku?

Podpisując akt rozdzielności majątkowej wyrażamy zgodę na powstanie dwóch odrębnych stanów posiadania. Każdy z małżonków może bez zgody drugiej strony dokonywać zakupów oraz zaciągać zobowiązania finansowe, takie jak kredyty czy pożyczki. Jednak jeśli osoba, która posiada odrębność majątkową, nie powiadomi o tym fakcie instytucji finansowej, drugi z małżonków może być również wezwany do spłaty zaciągniętych należności. Warto zaznaczyć, że rozdzielność majątkowa nie działa wstecz. Jeśli przed podpisaniem aktu rozdzielającego majątek małżeństwa zostały zaciągnięte jakiekolwiek zobowiązania, które wymagają spłaty, obciążają one w równym stopniu obie strony.  W przypadku, kiedy kobieta w związku na jakiś czas pozostaje wyłączona z pracy zawodowej i wychowuje dzieci, partner ma obowiązek wyrównać dorobek i zapewnić jej godne życie ze swojego osobistego majątku. Każda transakcja zakupu czy sprzedaży przedmiotów o większej wartości wymaga poinformowania kontrahenta o posiadaniu rozdzielności majątkowej, ponieważ może to mieć znaczenie.