Oprocentowanie kredytu w banku, a oprocentowanie pożyczek pozabankowych

Osoby korzystające posiadające kredyty w bankach, a także korzystające usług instytucji działających w sektorze pożyczek pozabankowych, nieraz zastanawiają się, z czego wynikają różnice w oprocentowaniu pożyczek i sposobach ich naliczania. Kluczowym hasłem w przypadku stóp procentowych, jakie naliczane są do kredytów bankowych jest parametr wibor.

Oprocentowanie kredytu w banku

Ustawodawca nakłada na instytucje zarejestrowane jako banki, szereg regulacji i obowiązków, które myszą być przez nie spełnione. Regulacje te definiują Kodeks Cywilny i Ustawa o bankowości. Banki zobowiązane są przedstawiać swoim klientom oferty dostosowane do ich możliwości, a także do sytuacji samego sektora bankowego. Właśnie o tym, jak wygląda sytuacja w sektorze bankowych informuje pośrednio współczynnik wibor. Współczynnik ten jest uśrednioną wysokością oprocentowania, jakie przewidują różne banki dla udzielania kredu innym bankom. Współczynników wibor jest dziewięć i odpowiadają one różnej długości okresom, na jakie banki udzielają sobie kredytów. Podstawową rolą tego współczynnika jest regulowanie oprocentowania, na jakie banki udzielają sobie nawzajem kredytów. Oprócz tego pełni on istotną rolę w ustalaniu zmiennej części oprocentowania kredytów osób prywatnych i małych przedsiębiorstw. Rosnący współczynnik wibor ciągnie za sobą wzrost stóp oprocentowania kredytów, malejący zaś, powoduje spadek tychże stóp. Współczynnikiem wibor, którym posługują się banki w celu regulacji wysokości stóp procentowych jest wibor 3M, wibor 6M, 9M, lub wibor 1Y. W praktyce, dla pożyczkobiorcy różnica między nimi polega na innych okresach, dla których obowiązują dane stopy procentowo. Okresy te wynoszą odpowiednio: 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy i jeden rok. W czasie obowiązywania danej wysokości współczynnika wibor, kredytobiorca może mieć pewność, że oprocentowanie kredytu nie wzrośnie (ale i nie spadnie). W sytuacji, kiedy wartości wibor spadają zbyt gwałtownie (co ogólnie jest korzystne i świadczy o dobrym stanie całego sektora bankowego), banki wyrównują najczęściej stratę związaną ze spadkiem stóp procentowych podniesieniem marży – oczywiście tylko w takich granicach, na jakie zezwala prawo.

Oprocentowanie pożyczki w instytucji pozabankowej

Działania instytucji pracujących w sektorze pożyczek pozabankowych, tak samo jak działania banków, regulowane są przez Kodeks Cywilny, są one jednak wolne od postanowień Ustawy o bankowości. W związku z tym, całość oprocentowania pożyczki stanowi marża firmy jej udzielającej, a współczynnik wibor nie ma na to oprocentowanie żadnego wpływu.