Kiedy warto zdecydować się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Zdecydowana większość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę podejmuje decyzję o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, gdy ma konflikt ze współpracownikiem albo atmosfera w firmie im nie odpowiada. Oczywiście należy wtedy koniecznie wziąć pod uwagę, że odpowiedź pracodawcy może być odmowna.

W jakich sytuacjach warto zdecydować się na rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron?

Należy zdawać sobie sprawę, że porozumienie w kwestii rozwiązania umowy o pracę jest zdecydowanie najmniej konfliktowym rozwiązaniem na rozstanie się w pracodawcą. W ten sposób pracownik nie tylko pozostaje w bardzo dobrych stosunkach z pracodawcą, ale również może uniknąć różnego rodzaju zobowiązań, które będą wynikały z umowy. W jakich sytuacjach rekomendowane jest podjęcie decyzji o zawarciu porozumienia?

Nowa propozycja pracy

Pracownik decyduje się na zmianę pracy ze względu na dojazd, zadania zawodowe czy wynagrodzenie. W przypadku, gdy nowe stanowisko pracy jest wolne od zaraz, polecane jest zaproponowanie swojemu pracodawcy rozwiązanie dotychczasowej umowy o pracę za porozumieniem stron wedle takiego schematu.

Sytuacja rodzinna

Sytuację zawodową mogą bardzo skomplikować takie sytuacje jak choroba członka rodziny czy przeprowadzka. Oczywiście w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia żony, pracownik może zdecydować się na płatny urlop, jednak zmiana miejsca zamieszkania czy konieczność wyjazdu zmuszają go do wyboru innego rozwiązania. Jednym z nich może być rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Pracownik nie ma wtedy obowiązku dotrzymywania okresu wypowiedzenia.

Konflikt z przełożonymi albo współpracownikami

Jest to zdecydowanie najczęstszy powód rozstania się z pracodawcą za pomocą porozumienia stron. Bardzo duża liczba osób doświadcza w dotychczasowym miejscu pracy licznych złośliwych, nieprzyjemnych uwag podczas kontaktów ze współpracownikami. Oczywiście najpierw rekomendowane jest poproszenie o stosowną interwencję. W przypadku, gdy jednak sytuacja będzie niezwykle poważna, najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla pracownika będzie odejście z takiej firmy.

Koniecznie należy jednak mieć świadomość, że bez względu na przyczynę, dla której pracownik wyjdzie z inicjatywą rozwiązania umowy za porozumieniem stron, należy uwzględnić ewentualną odmowę pracodawcy. Oczywiście nie można mieć mu tego za złe. Pracodawca zawsze będzie kierował się przede wszystkim dobrem przedsiębiorstwa. Nagłe odejście pracownika, szczególnie bardzo dobrego, zawsze będzie związane z bardzo poważnymi komplikacjami.